Zaliczka a zadatek

Zaliczka a zadatek

1 sierpnia, 2018 Off Forsar.pl

Autor: Arek Czapla

 

Najczęściej używane są zamiennie, bo większość osób nie zdaje sobie sprawy, że te słowa mają rożne znaczenia. Warto je poznać, bo pomyłka może mieć przykre konsekwencje.

 

Kupując jakąś rzec, czy umawiając się z fachowcem zdarza się, że na wykonanie określonej usługi, proszą nas o wpłacenie części pieniędzy jako zaliczkę np.. na zakup materiałów lub jako zadatek na poczet wykonanej pracy.

Uwaga! Bardzo istotne jest to, w jakim charakterze przekażemy tą kwotę. Różnica między tymi pojęciami sprawdza się do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy.

Zadatek

Stanowi on rodzaj zabezpieczenie każdej ze stron na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugiego kontrahenta (zadatek najczęściej stosowany jest przy kupnie nieruchomości, samochodu itp.).

Gdy zadatek zostanie wpłacony, a sprzedający czy wykonawca nie dotrzymał umowy, to mamy wtedy prawo – bez wyznaczenia terminu dodatkowego – odstąpić od umowy i żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej niż przekazany zadatek.

Natomiast jeżeli sami zrezygnujemy, to – o ile nie było innych ustaleń w umowie – zadatek nam przepada.

Zaliczka

Jest to kwotą, którą wpłaca się drugiej stronie na poczet ustalonej ceny lub wynagrodzenia.

Uwaga! Gdy wykonawca zrezygnuje z dalszej pracy, musi ją zwrócić, a jeżeli to my odstąpimy od umowy, mamy prawo żądać jej zwrotu.

Jeśli transakcja kończy się pozytywnie, nie ma znaczenia, jak zostały nazwane wypłacone przez pieniądze, bo zarówno zaliczka, jak i zadatek, zostają zaliczone na poczet ostatecznej ceny czy wynagrodzenia. Gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą obu stron, to wtedy zwracane są wcześniej wpłacone kwoty.

Uwaga! W umowie zawsze należy wyraźnie określić, jaki charakter mają wpłacone pieniądze – zadatku czy zaliczki. Zadatek staje się nim tylko wtedy, jeśli zostanie to jasno sprecyzowane w umowie, bo bez takiego określenia będzie to zaliczka.

Zadatek zwyczajowo powinien wynosić nie więcej niż 20% ustalonej kwoty. Koniecznie trzeba też żądać potwierdzenia odbioru pieniędzy.

Zwrot zaliczki albo zadatku

Gdy kupujesz mieszkanie albo podpisujesz umowę na wykonanie jakieś usługi (np. remont mieszkania), to wtedy płacisz z góry cześć sumy. Od tego czy jest to zaliczka, czy zadatek zależy suma pieniędzy jaką odzyskasz, gdy umowa nie dojdzie do skutku albo zostanie zerwana.

Mówiąc potocznie – zaliczka jest to wcześniej zapłacona część ustalonej ceny i dotyczy zarówno kupowania czegoś, jak i zamawiania usług. Jeśli więc umowa jest wykonana, płacisz cenę pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę, a gdy umowa jest niewykonana lub wykonana nienależycie, zaliczka powinna być zwrócona.

Także wpłacony przez Ciebie zadatek w razie wykonania umowy zalicza się na poczet ceny. Natomiast w razie niewykonania umowy przez sprzedawcę/usługodawcę możesz od niej odstąpić i zażądać sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku.

Uwaga! Jeśli to Ty nie wywiążesz się z umowy, sprzedawca może otrzymany zadatek zachować, a w przypadku rozwiązania umowy ze zgodą obu stron, zadatek powinien być Tobie zwrócony, ale wtedy nie ma obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.